Posted in Bez kategorii

W jaki sposób dobrze kierować przedsiębiorstwem?

W obecnych czasach, jakie charakteryzuje ogromna konkurencja w niemalże każdej dziedzinie rynkowej liczy się skuteczność przedsiębiorstwa. Właściwe kierowanie firmą na każdym jej szczeblu jest jednym z kluczowych aspektów, jakie składają się na całościowy sukces przedsiębiorstwa.

W literaturze jak i w praktyce znajdziemy wiele metod kierowania, które były wykorzystywane na przestrzeni wieków. Jedną z najbardziej znanych i skutecznych metod jest zarządzanie przez cele a więc tak zwane Management By Objectives – polecane zarządzanie przez cele. Jest to program, w którym cele organizacji są jasno sprecyzowane, tak żeby pracownicy mieli klarowny obraz tego, w w jakim kierunku zmierza firma.link tutaj biuro rachunkowe płock biuro rachunkowe płockCele w organizacji, która wykorzystuje działanie MBO są wspólnie definiowane przez menedżerów jak i podwładnych, a progres pracy jest okresowo sprawdzany.
informacje

Autor: Eli Christman
Źródło: http://www.flickr.com
Chryzantema wielkokwiatowa

Autor: Dorcia

Niezwykle ważną sprawą w MBO jest przestrzeganie ustalonych reguł podczas wyznaczania celów organizacji (w zgodzie z zasadą SMART) – powinny być one umieszczone w kolejności ich znaczenia, powinny być zgodne z całościową polityką organizacji a także realne do osiągnięcia a zarazem ambitne. Wypada nadmienić, że w cały proces muszą być zaangażowani wszyscy podwładni, natomiast indywidualny wysiłek podporządkowany jest wspólnemu celowi. System MBO można określić jako model, jaki w końcowym rozrachunku jest mocno skoncentrowane na osiąganiu założonych rezultatów. W taki sposób niezwykle łatwo można ocenić progres prac i porównać podwładnych na konkretnych stanowiskach.

Warto jednakże pamiętać o tym, aby samo dążenie do realizacji zadań nie podburzało ducha zespołu i odpowiedniej współpracy. Dlatego też trzeba okresowo weryfikować czy zarządzanie przez cele w naszej firmie przynosi zakładany efekt i nie prowadzi do niepotrzebnych napięć.