Posted in Bez kategorii

W jaki sposób dobrze kierować przedsiębiorstwem?

W obecnych czasach, jakie charakteryzuje ogromna konkurencja w niemalże każdej dziedzinie rynkowej liczy się skuteczność przedsiębiorstwa. Właściwe kierowanie firmą na każdym jej szczeblu jest jednym z kluczowych aspektów, jakie składają się na całościowy sukces przedsiębiorstwa.

W literaturze jak i w praktyce znajdziemy wiele metod kierowania, które były wykorzystywane na przestrzeni wieków. Jedną z najbardziej znanych i skutecznych metod jest zarządzanie przez cele a więc tak zwane Management By Objectives – polecane zarządzanie przez cele. Jest to program, w którym cele organizacji są jasno sprecyzowane, tak żeby pracownicy mieli klarowny obraz tego, w w jakim kierunku zmierza firma.

Nasze nowe wpisy są równie interesujące, co ten. Zatem wejdź w link tutaj biuro rachunkowe płock i przeglądaj rzetelne posty. Zachęcamy!

Cele w organizacji, która wykorzystuje działanie MBO są wspólnie definiowane przez menedżerów jak i podwładnych, a progres pracy jest okresowo sprawdzany.

informacje

Autor: Eli Christman
Źródło: http://www.flickr.com
Chryzantema wielkokwiatowa

Autor: Dorcia
Niezwykle ważną sprawą w MBO jest przestrzeganie ustalonych reguł podczas wyznaczania celów organizacji (w zgodzie z zasadą SMART) – powinny być one umieszczone w kolejności ich znaczenia, powinny być zgodne z całościową polityką organizacji a także realne do osiągnięcia a zarazem ambitne. Wypada nadmienić, że w cały proces muszą być zaangażowani wszyscy podwładni, natomiast indywidualny wysiłek podporządkowany jest wspólnemu celowi. System MBO można określić jako model, jaki w końcowym rozrachunku jest mocno skoncentrowane na osiąganiu założonych rezultatów.

Czy odnalazłeś potrzebne informacje na opisywany wątek? Jeśli tak, to bardzo dobrze, ale równie interesujące będą dane na tym serwisie. Wtedy przejdź tutaj (https://bhp-online.com/ocena-ryzyka-zawodowego-gornik-eksploatacji-podziemnej-p6076).

W taki sposób niezwykle łatwo można ocenić progres prac i porównać podwładnych na konkretnych stanowiskach.

Warto jednakże pamiętać o tym, aby samo dążenie do realizacji zadań nie podburzało ducha zespołu i odpowiedniej współpracy. Dlatego też trzeba okresowo weryfikować czy zarządzanie przez cele w naszej firmie przynosi zakładany efekt i nie prowadzi do niepotrzebnych napięć.