Posted in Bez kategorii

Jak prezentuje się postępowanie windykacyjne? Co począć, gdy odezwie się do nas windykator? Jak się zachowywać?

Każdy, kto posiada pewne niezapłacone rachunki, niewyrównany debet na koncie bankowym lub inne zaległości finansowe może oczekiwać, że w pewnym momencie otrzyma telefon od firmy windykacyjnej. Taka rozmowa z windykatorem zazwyczaj jest nieprzyjemna i najczęściej budzi strach i agresywne podejście. Niestety często ludzie którzy pracują w firmach windykacyjnych wykazują się arogancją, co nie sprzyja rozwiązaniu problemu.

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli dostaniemy telefon od firmy windykacyjnej przede wszystkim musimy zachować spokój i wymagać od dzwoniącego, aby ten jasno oraz precyzyjnie objaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma pełne prawo wiedzieć konkretnie o jaką kwotę chodzi oraz z czego się ona wzięła. Firma windykacyjna powinna również wysłać listownie pismo które wzywa nas do spłaty kwoty zadłużenia z wyjaśnieniem podstawy roszczenia. Jeżeli nie ma wątpliwości co do zasadności roszczenia, trzeba spokojnie umówić się z dzwoniącym na termin spłaty. Windykator najczęściej nalega na jak najbardziej prędką i jednorazową spłatę zaległości, jednakowoż w przypadku trudnej sytuacji finansowej dłużnika, ma on pełne prawo prosić o rozłożenie spłaty na raty.

Aby uniknąć problemów z firmą windykacyjną powinno się ustalić faktycznie realny termin spłaty zadłużenia, z którego dłużnik może się wywiązać. Obiecywanie nierealnych terminów spowoduje najpierw ostrzejsze oraz bardziej wrogie działania windykatora, a w sytuacji dalszej zwłoki w płatności nawet skierowanie takiej sprawy na drogę sądową i następnie komorniczą. Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych sposobów uregulowania długu umożliwi na zatwierdzenie warunków spłaty oraz bezproblemowe zakończenie postępowania w firmie windykacyjnej – firma godna uwagi.

Dłużnicy

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com
W relacjach z firmą windykacyjną nie można unikać telefonów i rozmów z windykatorami, ponieważ to przyśpieszy nieprzyjemną dla nas procedurę sądową i komorniczą. Uregulowanie długu na etapie windykacji polubownej dotyczy jedynie kwoty głównej oraz ewentualnych odsetek ustawowych, natomiast sąd sąd rejonowy olesno i komornik na pewno doliczą inne opłaty i koszty postępowania, które będzie trzeba zapłacić.

Warto więc przełamać strach i niechęć, i wynegocjować z windykatorem dogodny dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin uregulowania należności, aby jak najszybciej i bez dalszych przykrych zdarzeń zakończyć sprawę. Jeśli o to nie zadbamy nasza sytuacja będzie dość trudna, a przecież nikt nie chce trafić na takie coś, jak lista dłużników. Zadbajmy więc o to profesjonalnie i w odpowiednim czasie, żeby nie było za późno.