Posted in Bez kategorii

Decydujemy się na firmę brandingową

Działalność agencji reklamowej zawiera kompleksowe projektowanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych przez: planowanie oraz lokowanie reklam w mediach drukowanych, radio, środkach masowego przekazu, sieci a także innych mediach, projektowanie oraz umieszczanie reklam zewnętrznych w formie billboardu, paneli, gablot balonów reklamowych, wystaw okiennych, reklam na pojazdach i autobusach itd., dystrybucję i doręczanie prospektów i egzemplarzy marketingowych, tworzenie pawilonów oraz innych konstrukcji oraz miejsc wystawowych, prowadzenie kampanii promocyjnych jak też pozostałe usługi promocyjne mające na celu przyciągnięcie albo utrzymanie nabywców.

agencja reklamowa

Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest aktywnością normowaną, a więc nie są wymagane żadne zezwolenia jak też koncesje. Należy jednak przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie, barier tematycznych a także prawa konkurencji. Dobrze jest znać notacje ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieprawej konkurencji: regulacja z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim jak też prawach pokrewnych mówi, że tworząc reklamę tworzy się utwory. W chwili utworzenia utworu przez pracownika wszystkie prawa autorskie kupuje pracodawca. Poznaj przykładową agencję reklamową na ckim.pl.
Agencja brandingowa ma 2 lata od chwili obrania utworu na jego rozpowszechnienie. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieprawej konkurencji zabrania fałszywego znaczenia firmy, wprowadzającego w błąd oznaczania pochodzenia geograficznego artykułów czy usług, naśladownictwa towarów, nieuczciwej reklamy, itd. Jeśli naszym produktem jest spot będący w sprzeczności z godziwymi obyczajami, uchybiający godności ludzkiej, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia lęku, do przesądów, to może on być zakwalifikowany jako reklama agencja reklamowa kraków nosząca znamiona nieuczciwej rywalizacji (art. 16 ww.

Przeczytaj informacje i obejrzyj serwis, który z pewnością Cię zafascynuje. Nie zwlekaj ani chwili! Wykonaj to już teraz! Na pewno nie pożałujesz.

ustawy). Czytaj więcej o tym się z ofertą przykładowej agencji brandingowej – Centrum Kreacji i Marketingu.

By nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za pogwałcenie prawa godziwej konkurencji w związku z opracowaniem a także szerzeniem bezprawnej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad współpracą z jurystą, jaki dokładnie i fachowo mógłby doradzić w danych sprawach.