Posted in Biznes a zdrowie, Finanse a sport

Czym jest smartBOX, jakiego rodzaju proponuje funkcje oraz do jakiego celu właściwie mógłby służyć?

W obecnych czasach mamy możliwość korzystania z mnóstwa urządzeń, których nazwy zaczynają się od wyrazu „smart”. To brytyjskie słowo znaczy „mądry”, z kolei w wypadku różnych sprzętów, określenie to znaczy, że dany sprzęt jest uniwersalny.
Przykładowo tak zwany smartBOX, zatem tłumacząc ten wyraz dosłownie „sprytne pudełko”, to urządzenie, które służy do zdalnej akwizycji danych z różnego typu sprzętów pomiarowych.

Obróbka skrawaniem (cnc)

Autor: Windell Oskay
Źródło: http://www.flickr.com
Należą do nich m.in. liczniki energii elektrycznej czy też gazu i np. urządzenia do analizy pomiarów sieci. Odczyt pobranych informacji odbywa się przy pomocy trzech różnych tzw. interfejsów komunikacyjnych.przejdź tutaj aukcje elektroniczneMogłyby one pozostawać skonfigurowane w dowolnej postaci. Warto także wspomnieć, że tego typu narzędzie jak smartBOX posiada aż 16 wejść impulsowych w formie dwóch gniazd mających po 8 wejść. Są one wykorzystywane do zliczania impulsów ze sprzętów pomiarowych.
box social tracking dashboard

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com
Warto też dodać, że takie urządzenie jak smartBOX ma poza tym swe inne zastosowania. Może zatem spełniać rolę konwertera protokołów (umożliwia to bezpośredni dostęp do przyrządu pomiarowego). Narzędzie to może też umożliwiać rezultaty obliczeń za pomocą protokołu Modus TCP. Wartym dodania jest fakt, że wspomniane narzędzie może być wyposażone w modem, co zezwala gromadzić dane z urządzeń znajdujących się w dużym oddaleniu albo w ciężkim w dostępie obszarze.

Można zatem powiedzieć, że opisywane urządzenie bardzo usprawnia pobieranie informacji, a w ten sposób przyspiesza funkcjonowanie wybranych spółek informatycznych.