Posted in Biznes a zdrowie, Finanse a sport

Zakup obligacji

Obligacje są jednym z bardzo rozpowszechnionych instrumentów giełdowych. Ich popularność wynika ze stosunkowo niewielkiego ryzyka. Wedle definicji obligacje to papiery wartościowe dłużne emitowane w seriach w których emitent jest zobligowany do uiszczenia posiadaczowi obligacji w dzień wykupu sumę nominalną obligacji zwiększoną o odsetki. Papiery dłużne mogą zostać swobodnie kupowane, sprzedawane na wtórnym rynku innymi słowy sprzedawane jak każdy inny artykuł.

Zakup obligacji przedsiębiorstw może odbyć się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie czy na rynku poza giełdą w drodze umowy cywilno – prawnej. W tym drugim wypadku kupno obligacji może być troszkę bardziej problematyczne; kupujący jak też zbywca muszą w biurze maklerskim pokazać umowę na podstawie jakiej zrealizowane będą odpowiednie zapisy w systemie giełdowym. W wypadku gdy wspomniana umowa będzie poświadczona przez notariusza, u maklera może stawić się sam klient.
W wypadku kiedy kupno obligacji odbywa się za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych wystarczy swemu maklerowi wydać odpowiednie zlecenie.

obligacje przedsiębiorstw

Autor: Christine Puccio
Źródło: http://www.flickr.com

Właśnie ta łatwość zakupu papierów dłużnych na giełdzie powoduje iż zdecydowana większość sprzedaży odbywa się właśnie w taki sposób.

Papiery dłużne dzielimy według różnych wyznaczników: ze względu na rodzaj oprocentowania czy ze względu na rodzaj emitenta. Każde te podziały wpływają na bezpieczeństwo papierów dłużnych dla przykładu ze względu na wystawcę papiery dłużne możemy podzielić na papiery dłużne skarbowe, korporacyjne jak też gminne. Wymienione papiery dłużne różnią się między sobą m.in. rozmiarem ryzyka. Za najbardziej pewne uznaje się obligacje skarbowe, ponieważ ich wykup gwarantuje budżet państwa.

Jeśli potrzebne Ci nowe miejsce, z którego zamierzasz czerpać wiadomości, to zalecamy to opracowanie (http://www.mojekonferencje.pl/sale-konferencyjne-sopot). Przeczytasz tam dużo publikacji na opisywany tutaj wątek.

Są one stosunkowo mało czułe na koniunkturę. Z przytoczonej trójki średnio ryzykowana będzie oferta obligacji korporacyjnych lecz tylko pod warunkiem że wystawcą będzie wielkie popularne na rynku przedsiębiorstwo – szczegóły na . Obligacje komunalne z kolei są instrumentem najbardziej ryzykowanym z uwagi na fakt, że z reguły budżety gmin są dosyć napięte.
Albowiem wybór właściwych papierów dłużnych może być sprawą skomplikowaną, do ich oceny wymyślono rankingi przeprowadzane przez profesjonalne firmy. Obligacje oznacza się symbolami.

Czy masz więcej pytań? Nie krępuj się! My zapewne cenimy nawet najmniejszą chęć kontaktu. Zatem czekamy na wiadomości od Ciebie.

Najwyższa ocena to AAA, poniżej są AA a później 3 razy B aż do litery C.