Posted in Bez kategorii

Szczecin – możliwości rozwoju miasta

Ilość mieszkańców Szczecina nieustannie się pomniejsza. Takie wnioski płyną z urzędowej zestawienia mieszkańców zameldowanych na stałe. Najczęściej są dwa podstawowe generatory takiej sytuacji. Pierwszy , z nich to starzenie się ludności, druga zaś to ucieczka mieszkańców do innych miejscowości. Ta druga przyczyna jest największym problemem władz Szczecina. Dlaczego tak się dzieje? Czy da się temu zapobiec?

szczecin - pomnik

Autor: a.fiedler
Źródło: http://www.flickr.com
Znaczącymi przyczynami takiej sytuacji są: brak pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a także mały popyt. W związku z tym regularne wpływy do budżetu są niewystarczające, a kapitał ludzki nie zapowiada możliwości zmiany stanu. Gdy tak się dzieje zarząd zleca sporządzenie rozbudowanych analiz społeczno-gospodarczych służących wykreowaniu całkiem nowych inklinacji, które nadają kierunek i rozpędzają rozwój lokalnej gospodarki. Dokładnie to stało się w Szczecinie.

Czynność pod hasłem praca egospodarka jest niezbędna do poruszenia motoru przemian i zatrzymania społeczności w mieście. Statystyki przemawiają same za siebie. Zgodnie i informacjami podawanymi przez Work Service S.A. w 2014 perspektywy wzrostu gospodarczego są pomyślne zarówno dla Polski, jak i Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia będzie się zmniejszać, mają powstać nowe miejsca pracy, a płace odrobinę wzrosną.

szczecin

Autor: Lovepro
Źródło: http://www.flickr.com

Władzom Szczecina niezmiernie zależy na odmianie aktualnej sytuacji, przyciągnięciu ludności a także na lokalnym rozwoju gospodarczym.

Dodatkowo stworzono serwis , który zachęca przedsiębiorców do inwestowania w Szczecinie. Opublikowano w nim informacje o lokalnej gospodarce, uwarunkowaniach naturalnych, opinie przedsiębiorców, które funkcjonują na lokalnym rynku, informacje o uwarunkowaniach wynikających z lokalizacji miasta, atuty oraz atrakcje, a także strategię rozwoju miasta do roku 2025.

Strategia rozwoju Szczecina 2025, to bardzo ważny dokument. Do wykonania jej przyczyniło się wiele analiz i badań. Opracowana strategia doskonale wykorzystuje mocne strony i szanse wynikające z analizy SWOT, a priorytetowe kierunki zmian dotyczą postępu społeczno-gospodarczego, czyli obszarów, które wymagają natychmiastowego ratunku.