Posted in Finanse a sport

Miałeś nieszczęśliwy wypadek? Walcz o swoje prawa, gdyż jest spora szansa, że otrzymasz odpowiednią rekompensatę

Na nasze nieszczęście nikt jeszcze nie stworzył medykamentu na pecha. Skutki nieszczęśliwych zdarzeń jesteśmy w stanie jednakowoż nieco złagodzić poprzez uzyskanie odszkodowania powypadkowego.
W społeczeństwie jest dominujący stereotyp, mówiący iż jego dochodzenie to przysłowiowa walka z wiatrakami. Tymczasem korzystnie wiedzieć, iż przepisy stoją w tej dziedzinie po stronie poszkodowanego gwarantując mu szerokie możliwości dochodzenia swoich praw.

Oczekujemy Ciebie! Więc jesteśmy tu – nasze świeże teksty pełne ciekawych wątków są już przygotowane. Trzeba jedynie wejść w link.

Podstawy prawne takich odszkodowań mają zastosowanie w Kodeksie Cywilnym. Istnieje kilka rodzajów roszczeń, których jesteśmy w stanie dochodzić w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Co to jest odszkodowanie jednorazowe? To określone w artykule 444§ 1 KC i polega ono na pokryciu różnych kosztów, jakie wystąpiły w konsekwencji wypadku. Znaczy to, iż poszkodowany może żądać zwrotu kosztów leczenia z góry lub po zakończeniu etapów leczenia – na podstawie oryginalnych faktur lub rachunków.

odszkodowanie

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawca szkody musi pokryć różnorodne straty spowodowane wypadkiem i rekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe. Warto mieć na uwadze jednocześnie, iż wspomniane korzyści powinny być odpowiednio udokumentowane poprzez zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, itp. Do zgłoszenia roszczenia niezbędna jest dodatkowo udokumentowana częściowa niezdolność do zatrudnienia oraz mniejsza wysokość dochodu, która jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że odszkodowanie powypadkowe z tytułu utraconego dochodu ma przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie może stanowić podstawy utrzymania bytowego poszkodowanego.
KC w artykule 445 definiuje możliwości roszczeń w przypadku zaistnienia szkody osobowej. Chodzi tu tak naprawdę o uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia osób, które pozostały poszkodowane m.in w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenia takie mają miejsca w okoliczności zadośćuczynienia, jakie stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Gdy będziesz zdania, że zawarte w tym artykule informacje są ciekawe, przeczytaj dodatkowo szczegóły tu (http://www.robak.konin.pl/). Odnajdziesz tam tak samo przydatne dane.

Pomimo to miejmy na uwadze, iż nie zawsze prawo występuje przeciwko nam. Jak udowadnia powyższy przykład czasami da się wygrać taką batalię, także w innej dziedzinie, jak np. w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy podobnych. Warto to wiedzieć i nie nastawiać się od razu negatywnie. Jak podejdziemy do tego racjonalnie i spokojnie to można liczyć na udane zakończenie całej sprawy.