Posted in Finanse a sport

Etapy odzyskiwania zadłużenia od dłużnika formułuje procedura pozasądowa i sądowa.

Podczas gdy spóźnia się konsument z należnością za usługę, jaką dla niego zrealizowaliśmy, w takim przypadku możemy zacząć procedurę odzyskiwania zapłaty. Pełny przebieg to parę etapów. Pierwszy krok to pozasądowe wezwanie konsumenta do zapłaty, a drugi krok to poprzez sąd.

Dlatego że w firmach handlowych spóźnienia finansowe są dziś na porządku codziennym, dlatego prawo umów handlowych zabezpiecza się przed taką możliwością. Prawo umów handlowych wyznacza wymogi dla sprzedającego jak i nabywającego. Podczas gdy nabywca nie wywiązuje się z należności w wskazanym czasie, więc są podejmowane strategie windykacyjne. Po pierwsze wysyła się wezwanie do należności. Zasadnicze jest aby w wezwaniu do opłaty była data opłaty długu i wiadomość za jaką usługę powstał ten dług.

windykacja

Autor: Kate Ter Haar
Źródło: http://www.flickr.com

Też w wezwaniu do należności powiadamiamy, że w wypadku braku należności lub opóźnienia, zagadnieniem zajmie się windykacja należności, z czym wiążą się wydatki obciążające dłużnika. Mnóstwo firm, w jakich pracują kompetentni radcy prawni czy też Kancelarie Prawnicze zajmujące się windykacją roszczenia wykonuje strategię pozasądową nie tylko wysyłaniem wezwania do zapłaty dłużnikowi, ale także łączy się z dłużnikiem telefonicznie w kwestii zapłaty powstałego długu w wyznaczonym terminie.

Masz chęć na podobną publikację na opublikowany tu temat? Jeśli tak, to ochoczo kliknij tutaj – to wiarygodna witryna!

Jeśli dłużnik wbrew przesyłanych do niego wezwań do zapłaty nadal uchyla się od zapłaty roszczenia, wtedy należy rozpocząć strategię sądową. Odzyskiwanie długu od dłużnika z reguły zajmuje się komornik, jaki jest uprawniony nakazem sądowym do podjęcia konkretnych działań, aby zobowiązanie odebrać.

Windykacja należności prowadzona przez egzekutora polega na zajęciu własności dłużnika, posiadłości czy blokady konta bankowego w celu odzyskania zadłużenia. Na pewno wcześniej pozostaje dłużnik poinformowany o tym, że sprawa została przekazana do egzekutora i o zajęciu przez egzekutora majątków dłużnika zamiarem odzyskania długu.
Źródło: Global LEX